Kámen zeolit 

„Zeolit, vrací Zemi čistotu“

Přírodní kámen zeolit

Zeolit, někdy slýcháme název klinoptilolit, máte doma, aniž to tušíte. Běžný spotřebitel se s ním setkává např. v substrátech, změkčovačích vody, různých pohlcovačích pachu (lednice, boty, apod.) a pracích prášcích. Dokonce je používán i v přípravcích na detoxikaci organismu a stavení krve. A někdo ho zkrátka v té nejjemnější frakci pije ve vodě.

Je to vulkanický hlinitokřemičitý minerál, přesněji krystalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin, mající mikroporézní pravidelnou strukturu připomínající včelí plást. Pouhý 1 gram zeolitu má ve struktuře póry několikrát delší než je vzdálenost Země–Slunce, a svou vnitřní plochu až 500 m2/g. Přestože ho již staří Římané využívali ke stavbám či čištění pitné vody, termín zeolit původně vznikl až v 18. století švédským mineralogem Axelem Fredrikem Cronstedtem. Jeho existence si však zaslouží další výzkum.

Kámen zeolit
Struktura zeolitu

Struktura zeolitu (klinoptilolitu) je podobná včelímu plástu. Rozdíly v teplotě, složení vody / prachu a celkově místní podmínky pak způsobily rozdíly mezi jednotlivými nalezišti

Jde o jeden z mála nerostů s negativním nábojem a volnými kationty, je tak schopen výměny látek s okolím. Absorbuje do sebe látky pevného, plynného i kapalného skupenství. Funguje jako magnet přitahující toxiny, těžké kovy a jiné škodlivé látky, nebo taky jinak, je to jakýsi přírodní dezinfikátor.

Nejdůležitějším strukturním rozdílem mezi zeolity a ostatními tektosilikáty jsou větší rozměry mřížkových dutin a jejich vzájemné propojení kanály. Molekulová voda i jiné látky mohou vstupovat do struktury zeolitů a opět se uvolňovat bez poškození původní mřížky. Tato vlastnost se samozřejmě odráží na mřížkových parametrech, které jsou u zeolitů velmi proměnlivé. Při zahřívání je zeolitová voda snadno vypuzována ze struktury a bezvodý materiál může absorbovat jiné molekuly, které nejsou větší než kanály, kterými musí projít. Tato specifická schopnost struktur zeolitů umožňuje jejich využití jako molekulárního síta. V chemickém složení zeolitů dominuje křemík a hliník, přičemž Al nikdy nepřevažuje nad Si. V závislosti na jejich poměru v tetraedrických pozicích jsou obsazeny dutiny ionty Na, Ca, K, Mg a Ba.

V přírodě lze nalézt více než 50 druhů přírodních zeolitů (dalších druhy vznikají uměle po průmyslové úpravě), které se používají v širokých oblastech života od zemědělství a chovatelství, filtrace vody, stavebnictví až po zdravotnictví. Dokonce složení přírodního zeolitu získalo mnoho unikátních výsledků na profylaxi a pro zvýšení účinnosti léčby mnoha komplexních chorob. Tato jedinečná schopnost odstranit nebezpečné toxiny je tak dobře zdokumentovaná, že byl zeolit aktivně využíván ruskou vládou, aby absorboval radioaktivní chemikálie a jiné škodlivé toxiny po černobylské katastrofě a nedávno i japonskou vládou po katastrofě ve Fukushimě. Po staletí se práškové formy specifických zeolitů používají jako tradiční prostředky podporující celkové zdraví a dobrou kondici člověka v celé Asii.

Vlastnosti:

 • velmi dobře zadržuje vodu (funguje jako houba)
 • filtruje pevné, plynné a kapalné látky (molekulární síto
 • snižuje kyselost prostředí
 • dodává stopové prvky do půdy
 • odolává velmi dobře vysokým teplotám i tlaku
 • má velmi rozsáhlou vnitřní i vnější strukturu
 • je schopen iontové výměny s okolním prostředím
Vznik zeolit

Oblasti použití

Zemědělství – přínosem je pro všechny pěstované kultury v podobě zadržování vláhy, hnojení, provzdušňování a celkové čištění půdy. Produkce se zvyšuje o 10 – 30% na dobu 5 až 7 let.

Chovatelství – lze ho použít jak u podestýlek na pohlcování pachu a vlhkosti, tak i jako příměs do krmiv. Snižuje množství hmyzu, následně i infekčních onemocnění chovů. Váhový přírůstek je vyšší až o 15%, stejně tak produkce je zdravější než u chovů bez používání minerálu.

Čištění vody – čím dál častěji se používá v různých filtracích i pro čištění pitné vody některými vodárnami. Čistící efekt je mírně rychlejší než např. u písku, v určitých případech dodatečného chlorování se tato nutnost snižuje o třetinu a celkově voda je kvalitněji čištěná.

Porovnání nejpoužívanějších filtrací

Medium Zeolit Písek Kombinace písku a aktivního uhlí
Charakterpoužití trvalé po mnoho letpoužití trvalé po mnoho letvýměna aktivního uhlí častá
Účinnostvynikajícídobrávýborná
Mechanická filtrace2 - 3 microny15 micronů15 micronů
Vícenásobná filtraceAnoNeAno
Odstranění amoniakuAnoNečástečně
Redukce chlaraminuAnoNečástečně
Náročnost na obsluhuNízká, jednoduché praní filtruNízká, jednoduché praní filtruvysoká
Provozní nákladyNízké, stabilní a stálé filtrační médiumNízké, stabilní a stálé filtrační médiumvysoká

Odstraňování nebezpečných látek – velmi dobře na sebe váže, a ve své struktuře „uvězní“, toxiny, těžké kovy, radionuklidy a jiné škodlivé látky

Stavebnictví – jeho schopnost vyvolat pucolánovou aktivitu je vhodná zvláště u betonů. Nejvíce se kvalitou a pevností osvědčil u staveb v sírnatém, vlhkém, či slaném prostředí. Funguje jako náhrada cementu (při použití do max. 20% podílu směsi), je tudíž nejen ekonomicky výhodnější, ale i značně snižuje ekologickou zátěž včetně vypouštěného CO2.

Medicína – schopnost pohlcovat toxiny jde ruku v ruce s používáním do přípravků na detoxikaci organismu. Dále zeolit obsahují přípravky na zastavení krvácení, překyselený organismus, léčbu akné, snižuje negativní účinky při chemoterapiích a ozařování, dokonce díky schopnosti na sebe vázat buňky s poškozeným DNA působí protinádorově. Průjmy jako přirozený dezinfikátor zastavuje za 1 – 2 dny.

Druhou velmi významnou aplikací je použití v kyslíkových koncentrátorech, kde jsou umělé zeolity schopné za určitého tlaku odfiltrovat dusík ze vzduchu, takže prošlá směs má výrazně vyšší podíl kyslíku.

Průmysl – jde hlavně o chemický průmysl, kde je přírodní zeolit v určitých případech modifikován pro konkrétní účely použití. Začal se používat i u tepelných čerpadel, v solárních termokolektorech a absorpčních chladicích zařízeních. V těchto aplikacích se využívá jejich vysoké zahřívání při adsorpci a schopnost hydratace a dehydratace při zachování strukturální stability. Tato hygroskopická vlastnost spojená s inherentní exotermní reakcí (způsobující zahřátí) při přechodu z dehydratované do hydratované formy předurčuje přírodní zeolity k využití odpadového tepla a tepelné sluneční energie.

Některé nemocnice ve Skandinávii instalují zeolit jako antibakteriální a antivirovou ochranu do ventilací.

Dekorace – zeolit je pro svou strukturu a vzhled aktivním momentem v estetické oblasti zahrad či vodních ploch. Zcela nahrazuje např. kačírek, a je navíc díky svým vlastnostem funkční

Nalezišťě přírodního zeolitu

Zeolity se dobývají většinou povrchovou metodou lomu. Nadloží je odstraněno, aby umožnilo přístup k rudě a následně mohla být odstřelena nebo roztrhána pomocí těžké techniky. Při zpracování se ruda drtí, suší a mele. Největšími producenty jsou:

 • Čína
 • Jižní Korea
 • Japonsko
 • Jordánsko
 • Turecko
 • Slovensko
 • USA
 • Kanada

Naleziště zeolitu

Copyright © 2017 Petr Jirát Sitemap, obchodní podmínky, Cookies

Nahoru
Košík