Kámen zeolit 

„Zeolit, vrací Zemi čistotu“

Specifikace našeho přírodního zeolitu

Protože se kvalita může u různých nalezišť dosti lišit, zde jsou základní charakteristiky:

Minerál: Přírodní zeolit (klinoptilolit)
Typ zeolitu: klinoptilolit
Chemický vzorec: (Na2+K2+) O.Al2O3.8SiO2.10H2O
Zdroj: Zakarpatská oblast
Vyráběné frakce: Micro; 0‐1; 1‐3; 3‐5; 4‐8; 8-16; 16‐32 mm
Vlhkost: max. 8 - 15%

Hrubosti zeolitu

Chemické složení

SiO2………………………65,0 – 71,3%
MgO………………………0,6 – 1,2%
Al2O3………………………11,5 – 13,1%
Na2O………………………0,2 – 1,3%
CaO………………………2,7 – 5,2%
TiO2………………………0,1 – 0,3%
K2O………………………2,2 – 3,4%
MnO………………………0,04%
Fe2O3………………………0,7 – 1,9%
P3O2………………………0,02%
P3O5………………………0,01 – 0,03%

Minerální složení

Klinoptilolit62 – 80%
Montmorillonit2 – 4%
Křemen max. 10%
Plagioklas5 – 10%
Karbonát3%
Illit1 – 3%

Poměr
Si/Al 4,8 – 5,4

Hodnota pH: 6,8 – 7,2
Kapacita absorpce vody: 34 – 38%
Plocha mesopórů: 18 – 21 m2/g
Plocha mikropórů: 1 – 2 m2/g
Teplota dehydratace: 270 – 300 °C

Teplota měknutí: 1260 °C
Teplota tání: 1340 °C

Mechanická odolnost:
Obrusnost: max. 0,32 – 0,5%
Rozdrobitelnost: max. 0,62 – 1,86%
Mohsova stupnice tvrdosti: 3,5 – 4
Objemová hmotnost: 1040-1080 kg/m3
Efektivní průměr pórů: 0,4 nm (4 angstrom, 4A)

Fyzikální a chemické vlastnosti
Vnější vzhled: světle šedé granule
Zápach: není
Pórovitost: 34 – 46% Hustota: 2,2 – 2,3g/cm3

Údaje o reakční schopnosti
Termická stabilita: až 450 °C
Rozpustnost ve vodě: není
Nebezpečné rozložení: není
Nebezpečná polymerizace: není
Toxicita: netoxický

Údaje chemické stálosti
Přírůstek sušiny: max. 9,0 – 11,0 mg/dm3
Přírůstek oxidovatelnosti: max. 0,07 – 0,42 mg/dm3
Přírůstek kyseliny křemičité: max. 0,6 – 3,4 mg/dm3

Vlastnosti iontové výměny
Obsah kationtů ve struktuře:
Ca2+ 1,02 mg‐ekv/g
Na+ 0,18 mg‐ekv/g
K+ 0,03 mg‐ekv/g

Objem iontové výměny:
min. dle NH4+ 0,7 mg‐ekv/g
max. dle NH4+ 1,23 mg‐ekv/g

Pohlcení vodních par
Odvodněný kámen (druh1) Při teplotě ‐ 20°C a 52% vlhkosti: 7,5 – 8,5 gr H2O/100gr/
Při teplotě‐ 20°C a 98% vlhkosti: 13,5 – 14,5 gr H2O/100gr/

Výběrové vyměnitelné kationty
Cd, Pb, Zn, Ba, Sr, Cu, Fe, Mn, Hg, Cr, Al, Co, Ca, Na, K, Li, Ag, Cs, Rb, NH4

Řada selektivity v poměru k vyměnitelným kationtům
Pb2+>NH4+>K+>Na+>Cu2+~Cd2 +>Zn+~CO2+>Ni2+Hg2+

Pohlcované plyny
O2, N2, H2O, He, H2, Kr, Xe, CO, CO2, H2S, NH3, HCHO, Ar, CH2OH,freon, formaldehyd a merkaptanCertifikát ISO 9001:2015 (CZ19/0096)

iso9001-2015

Copyright © 2017 Petr Jirát Sitemap, obchodní podmínky, Cookies

Nahoru
Košík