Kámen zeolit 

„Zeolit, vrací Zemi čistotu“Jsme dovozci a prodejci přírodního zeolitu z lomů, které se nacházejí v karpatské oblasti nalezišť tohoto minerálu. Jeho struktura a chemické složení umožňuje široké využití jak v domácnostech, tak v různých oblastech života. Užitek je daleko vyšší než pár korun, za které se dá pořídit. Pomůžeme Vám proto jak s malými, tak i velkými dodávkami.

Použití minerálu zeolit

Ať už řešíte čistou vodu ve studni či bazénu, hezký trávník či kvalitní půdu na zahrádce atd., můžete si vybrat řešení přirozenou, a nepřirozenou cestou. Minerál zeolit poskytuje tu přirozenou.

Zeolit má mnoho využití. Podívejte se na naše rady a nalezněte řešení vhodné právě pro Vás.

Velice dobře čistí bazénovou vodu, spotřeba chloru je nižší o 30 – 35%

Za vše může kombinace pórovité struktury minerálu s trojrozměrnou krystalickou mřížkou a volných iontů. První uvedené dokonale čistí hrubé nečistoty, to druhé zbavuje hlavně vodu zápachu (čpavku) a degenerace vody. Navíc vodu změkčuje a snižuje PH! Je proto vhodným filtračním materiálem, majitelé bazénů ho čím dál častěji používají místo filtračního písku. Mimo jiné i déle než písek vydrží a potřebná spotřeba chloru je o 1/3 nižší.

Jak použít?

Místo filtračního písku použijeme zeolit, ale nasypeme asi o pětinu méně (např. písku jsme měli 25 kg, zeolitu dáme pouze 20 kg) . Před nasypáním do filtrace vyperte v čisté vodě, aby se vyplavily prachové částice! Ideální frakce jsou 1 – 3 mm nebo 3 – 5 mm (v závislosti na filtračním zařízení). Po 2 či 3 letech je vhodné zeolit vyměnit, příp. vyprat v solném 10% roztoku (1 kg soli na 10 litrů vody) - doba trvání cca 12.hod. Pokud se rozhodnete pro výměnu, již použitý zeolit můžete vysypat na zahrádku či trávník – přinese Vám tím další užitek v podobě hnojiva.

Jak použít zeolit

Přírodní dezinfikátor, perfektně čistí vodu ve studnách a to včetně dusitanů a těžkých kovů

Za vše může kombinace pórovité struktury minerálu s trojrozměrnou krystalickou mřížkou a volných iontů. První uvedené dokonale čistí hrubé nečistoty, to druhé zbavuje vodu zápachu (dusitanů obecně), toxických látek a těžkých kovů. Navíc vodu změkčuje, zbavuje železa a snižuje pH!

Jak použít?

V první fázi vysypeme 10 – 15 kg zeolitu na každý m3 vody ve studni, můžeme použít frakce 4 – 8 mm, 5 - 12 mm či 8 – 16 mm. Pak necháme 2 – 3 hod. usadit a vsypeme cca 5 kg zeolitu opět na m3 vody, a to frakce větší než jsme použili v první fázi. Optimální čistící účinek trvá u takto ošetřené studny 5 – 7 let.

Přejít na objednávku zeolitu:

Frakce 4 - 8mm 20kg
Frakce 8 - 16mm 25kg
Jak použít zeolit

Dokonalý přírodní dezinfikátor a filtr, efektivně čistí vodu v jezírkách i rybnících

Za vše může kombinace pórovité struktury minerálu s trojrozměrnou krystalickou mřížkou a volných iontů. První uvedené dokonale čistí hrubé nečistoty, to druhé zbavuje hlavně vodu zápachu (amoniaku, dusitanů i dusičnanů) a voda se nekazí. Okysličuje se, ani se v ní nedělají řasy. Těžké kovy a ropné látky jsou pohlcovány stejně účinně. Navíc vodu změkčuje a snižuje pH! Zvláště pak zeolit v jezírku či rybníku ocení ryby, které tak mají co možná nejvhodnější podmínky.

Jak použít?

V případě filtrace použijeme místo filtračního písku zeolit, ale nasypeme asi o pětinu méně. Ideální frakce jsou 1 – 3 mm nebo 3 – 5 mm. Po 2 či 3 letech je vhodné zeolit vyměnit, příp. vyprat v solném roztoku (doba trvání cca 12.hod.). Frakci je možné také vysypat volně na dno jezírka, a to v poměru 1 až 1,5 kg / m3 (můžeme použít zrnitosti i 4 – 8 mm a větší). Závěrem zjistíte, že jde i o hezkou dekoraci. Pokud se rozhodnete pro výměnu, již použitý zeolit můžete vysypat na zahrádku či trávník – přinese Vám tím další užitek v podobě hnojiva.

U rybníků se doporučuje používat hrubších zrnitostí, od 3 mm až po 70 mm. Aplikuje se při vypuštěném rybníku cca 1 – 5 dní před napuštěním v množství 100 – 400 kg / ha. V průběhu sezony při výskytu toxických látek ve vodě je vhodné aplikovat až 50 kg na každý metr břehové linie.

Jak použít zeolit

Odbourává z akvária nepotřebné látky a okysličuje ho

Tím, jak zajišťuje prostor pro rozvoj nitrifikačních bakterií a zároveň z vody odbourává nepotřebný amoniak (čpavek), dusitany i dusičnany, mají ho akvaristé v oblibě. Okysličuje vodu, která je krásně čistá, i optimalizuje pH.

Jak použít?

Používá se jednak do filtrů (ideálně frakce 1 – 3 mm), a jednak jako aktivní dekorace na dno akvárka (3 – 5 mm, 4 – 8 mm nebo i větší). Běžné množství 1 kg na 200 – 400 litrů vody v závislosti na vytížení akvária. U mořské vody je třeba dát pozor na hladinu vápníku a stav dusičnanů kvůli růstu korálů – zeolit vytváří sterilní prostředí. Hleďte na množství klinoptilolitu minerálu, jenž je optimální v rozmězí 60 – 85%. Při výměně se dobře tento minerál regeneruje ve slaném 10% roztoku (10-15 litrů vody / 1 kg NaCl) a ponechte 6 - 12 hodin.

Jak použít zeolit

Podpora růstu zeleniny o třetinu, zamezení výskytu plísní až o polovinu

Pěstitelé u nás znají většinou perlit nebo průmyslově upravovaný keramzit. Oproti nim má přírodní zeolit navíc schopnost iontové výměny, díky čemuž do půdy dodává stopové prvky a biogenní látky. Zelenina má tím bohatší půdu, a dokonce dozrává o něco rychleji a ve větším objemu. Projevuje se to po dobu 2 - 3 sezón zvýšením produkce o 10 – 30% .

To souvisí také se schopností zeolitu podporovat růst kořenů a dokonaleji půdu provzdušňovat. Pro své antitoxické vlastnosti ho nemají v lásce plísně, škůdci a choroby. U plísní se výskyt snižuje dokonce až o polovinu. Pro svou pórovitou strukturu je dokonale schopen optimalizovat vlhkost půdy, kdy molekuly vody dobře pronikají dovnitř, hůře pak ven. Nebudete muset tak často zalévat. Své o tom vědí pěstitelé v suchých oblastech jižní Evropy.

V neposlední řadě snižování kyselosti půdy a pohlcování těžkých kovů je takovým bonusem k velkému přínosu při pěstování zeleniny.

Jak použít?

Nejlépe při přípravě zahrádky na další sezonu zamíchejte cca 1,5 kg / m2 (frakce 0 - 1 mm nebo 1– 3 mm) s půdou. Vynechávat jiné způsoby hnojení se nedoporučuje, není však nutné v takovém množství. Obsažené složky budou lépe a postupně (jako z dávkovače) distribuovány k rostlinám, a naopak vyplavených látek bude o třetinu až čtvrtinu méně.

Přejít na objednávku zeolitu:

Frakce 0 - 1mm 20kg
Frakce 1 - 3mm 20kg
Jak použít zeolit

Podpora růstu a kvality květin, stejně tak keřů

Díky volným iontům je zeolit schopen do půdy dodávat stopové prvky a biogenní látky. Květiny dostávají dostatek živin a rostou i kvetou plněji, kořenový systém je kvalitnější. Nakonec zjistíte, že květiny v květináčích nebudete muset přesazovat z důvodu čerstvého substrátu, ale kvůli bohatým kořenům. Navíc neocenitelnou vlastností je sterilita zeolitového prostředí, tudíž choroby a houby poškozující květiny nemají dobré podmínky pro výskyt. Přidáte-li značnou schopnost udržovat vlhkost substrátu (je to takový přírodní dávkovač vody), bez pochyb oceníte jeho přínos. V lávových polích většinou květiny dobře a dlouhodobě přežívají – a zeolit spadá do stejné kategorie vyvřelin. Zvláště vhodný pro domácnosti s alergiky i astmatiky, jelikož pohlcuje alergeny a spory plísní! Samotnou kapitolou je oblíbenost zeolitu u pěstitelů bonsají, sukulentů apod. - dokonce ho používají i místo akadamy.

Jak použít?

Venkovní rostliny – ke každé rostlině (venkovní, balkonové i vnitřní) při vysazování dejte do jamky cca 10 - 20% zeolitu frakce 1 – 3 mm, u keřů spíše 3 – 5 mm. K exotickým rostlinám (kaktusy, sukulenty apod.) aplikujte alespoň 30 – 50% minerálu. Zrnitost 4 – 8 mm se používá jako drenáž. Vynechávat jiné způsoby hnojení se nedoporučuje, není však nutné v takovém množství. Obsažené složky budou lépe a postupně (jako z dávkovače) distribuovány k rostlinám a naopak vyplavených látek bude o třetinu až čtvrtinu méně.

Jak použít zeolit

Podpora růstu ovocných i okrasných stromů

Protože je přírodní zeolit v podstatě hnojivo, obohacením zeminy právě o něj rostou stromy až 2x rychleji, jsou zdravější a významně se snižuje riziko usychání. Díky volným iontům je minerál zeolit schopen do půdy dodávat stopové prvky a biogenní látky, stromy a keře mají tak víc živin a jejich kořeny pomocí jedinečné struktury minerálu vzdušnější půdu.

Jak použít?

Nejlépe při výsadbě nového keře či stromku 20 – 25% zeolitu (v poměru k půdě v jamce) vysypat do výsadbové jamky. Ideální frakce 1 – 3 mm či 3 – 5 mm. Pro větší dřeviny můžete použít 4 – 8 mm, příp. je vhodné i jako drenáž. Vynechávat jiné způsoby hnojení se nedoporučuje, není však nutné v takovém množství. Obsažené složky budou lépe a postupně (jako z dávkovače) distribuovány k rostlinám a naopak vyplavených látek bude o třetinu až čtvrtinu méně.

Přejít na objednávku zeolitu:

Frakce 1 - 3mm 20 kg
Frakce 4 - 8mm 25 kg
Jak použít zeolit

Optimalizuje a zdražuje vláhu v půdě

Porézní struktura zeolitu umožňuje dokonalou optimalizaci vody. Funguje podobně jako houba – při velkém množství vody dobře saje, ale při suchu se u něj naopak molekula vody hůře vypařuje. To je velmi neocenitelné při pěstování rostlin, které si tak vodu berou pouze, když potřebují (jakýsi přírodní dávkovač). Své o tom vědí pěstitelé v jižní Evropě. Naopak místa, kde se potřebujete zbavit stojící vody po dešti či místa s vysokou vlhkostí, vysypte zeolitem. Dobře ji do sebe nasaje.

Jak použít?

U rostlin je ideální zrnitost 1 – 3 mm nebo 3 – 5 mm, v dalších případech můžete použít frakce větší.

Přejít na objednávku zeolitu:

Frakce 1 - 3mm 20 kg
Frakce 2,5 - 5mm 25 kg
Jak použít zeolit

Prodlužuje dobu uskladnění ovoce a zeleniny udržováním optimální vlhkosti

Protože zeolit dobře vyrovnává vlhkost, a má navíc antitoxické vlastnosti (zastavuje hnilobné mikroby a plísně), je velkým pomocníkem při uskladňování zeleniny, ovoce, ale i obilí či kukuřice. Ztráty způsobené přirozenými procesy deformace i hniloby během uskladnění jsou až o 13% nižší.

Jak použít?

Do uskladňované přepravky či hromady aplikujte zeolit frakce 0 – 1 mm, max. 1 – 3 mm. Řešením může být i tzv. „přepudrování“ a to frakcí 0 – 1 mm.

Přejít na objednávku zeolitu:

Frakce 0 - 1mm 20kg
Frakce 1 - 3mm 20kg
Jak použít zeolit

Vyživuje trávník, optimalizuje jeho vlhkost a zamezuje mechu

Díky volným iontům je zeolit schopen do půdy dodávat stopové prvky a biogenní látky. Kořenový systém je bohatší, dobře vyživován, a tak je trávník hustší a kvalitnější. A hlavně je trávník celoročně provzdušňován dobře prodyšnou strukturou minerálu. V kombinaci s jeho schopností optimalizovat PH půdy zjistíte, že trávník netrpí mechem, omezí se i růst plevelů. Pro svou pórovitou strukturu dobře zadržuje vlhkost, vyhnete se proto rychlému vysychání, což oceňuje mnoho majitelů zelených ploch.

Jak použít?

U již vzrostlého trávníku rozprašte (ideálně při vertikutování) 0,15 – 0,30 kg na každý m2 (u jílovitých či písčitých půd spíše horní hranici), ideální frakce 0 – 1 mm, 0,5 – 1mm max. 1 – 3 mm. Pokud trávník zakládáte, do hloubky 5 – 15 cm aplikujte zeolit se zrnitostí 1 – 3 mm nebo 3 – 5 mm, a smíchejte se zeminou v poměru cca 10 – 20%. Následnou vrchní vrstvu je dobré oživit rozprášením minerálu stejně jako u vzrostlého trávníku. Můžete tak učinit zároveň při zasévání, semena a zeolit pak spolu zaválcujte. U golfového trávníku poměry navyšte – již vrostlému věnujte rozprášením až 0,75 kg / m2 zeolitu, při zakládání v uvedené hloubce smíchejte 20% minerálu. Vynechávat jiné způsoby hnojení nemusíte, není však nutné hnojit v takovém množství. Obsažené složky budou lépe a postupně (jako z dávkovače) distribuovány k rostlinám, a naopak vyplavených látek bude o třetinu až čtvrtinu méně.

Jak použít zeolit

Dobře pohlcuje zápach, vhodný proto i jako podestýlka domácích mazlíčků

Chovatelé hospodářských zvířat, ale i např. světoví výrobci lednic vědí, že krom vlhkosti je zeolit velice dobře schopen díky své vnitřní struktuře pohlcovat pachy. V návaznosti se snižuje i výskyt hmyzu, který může přenášet různé nemoce. V domácnostech se tento fakt ocení dvojnásob.

Jak použít?

Pro podestýlku domácích mazlíčků použijte tu frakci, která je adekvátní teráriu. U menších zvířat stačí 0 – 1 mm, větším pak 1 – 3 mm, 3 – 5 mm, příp. i 4 – 8 mm. Podíl zeolitu v podestýlce 10%. Při výměně zhodnoťte jako ideální hnojivo na zahrádku či trávník.

Jak použít zeolit

V krmných směsích působí pozitivně na přírůstek váhy až o 15% bez jakéhokoli vlivu na kvalitu masa

Přírodní zeolit zahušťuje, a tím i částečně zadržuje střevní obsah, efektivněji tak trávící trakt využívá složky obsažené v krmivech. Přídavek minerálu v krmivu se projevuje u zvířat (zejména drůbeže, prasat, vodních živočichů) nárůstem váhového přírůstku 1 – 15% oproti chovům bez zeolitu. Současně díky schopnosti absorbovat některé škodlivé látky, např. amonné ionty, a mykotoxiny, a snižovat kyselost v zažívacím ústrojí je reprodukce škodlivých organismů v tělech zvířat omezena. Toxiny se následně vyloučí se zeolitem stolicí. Zvířata jsou zdravější a schopnější větší produktivity.

Jak použít?

Přidáním 3 – 5% objemu do krmné směsi, frakce ideálně 0 – 1 mm, příp. do 3 mm

Přejít na objednávku zeolitu:

Frakce 0 - 1mm 20kg
Frakce 1 - 3mm 20 kg
Jak použít zeolit

Zeolit dejte tam, kde se drží přebytečná vlhkost – vodu saje jako houba

Vzhledem k silně vyvinuté pórovitosti pohlcuje tento minerál velmi dobře vodu a obecně vlhkost, kde ji nepotřebujete. Hodí se proto např. pro vysypání příjezdových cest či kolem domů, aby voda nestála tam, kde nemá. Při následném příchodu sucha naopak tuto vlhkost zadržuje, a uvolňuje postupně. Nedochází proto k prudkým změnám charakteru podloží.

Jak použít?

Postižená místa stačí vysypat jakoukoliv frakcí zeolitu. Čím větší množství, tím větší celková savost.

Přejít na objednávku zeolitu:

Frakce 0 - 1mm 20kg
Frakce 8 - 16mm 25 kg
Jak použít zeolit

Skvěle plní funkci aktivní dekorace

Zeolit je vlastně kámen, minerál, který má příjemný vzhled, ale poslouží i svojí funkcí dodávat stopové prvky a hnojit, udržovat vláhu a ideální kyselost půdy (zamezuje růstu mechů). Je proto vhodný pro dekorativní využití na zahrádce či kolem domu, např. místo klasického kačírku. V interiéru přirozeně pohlcuje alergeny a spóry plísní, což uvítají zejména alergici a astmatici. Dokonce výrobci pohlcovačů pachů zeolit ve svých výrobcích používají již standardně.

Jak použít?

Stačí si pouze rozmyslet, jakou velikost potřebujete, a kontaktovat nás.

Přejít na objednávku zeolitu:

Frakce 4 - 8mm 25 kg
Frakce 8 - 16mm 25 kg
Jak použít zeolit

Vhodná aktivní příměs do betonů, do určité míry nahrazuje cement

Zeolit jako hlinitokřemičitan obsahuje složky, které reagují s hydroxidem vápenatým. Je tedy považován za vhodnou aktivní příměs do betonů jako částečná náhrada cementu. Má vynikající pucolánovou aktivitu. Zde lze poukázat na jeho pozitivní vliv jako příměsi do betonu, protože vede k zlepšení vodotěsnosti betonu, v zimě i mrazuvzdornosti. To má pozitivní vliv i v oblasti trvanlivosti, kdy je zabráněno vnikání agresivních látek do betonu při transportu vlhkosti – ideální do vodního prostředí. Nemalou výhodou je pak ekologické a ekonomické hledisko. Poslední dobu vhodnost aplikace zeolitu do staveb narůstá, a to díky zjištění, že je schopen pohlcovat radionuklidy a zabraňuje tak pronikání nechtěné radiace do domácnosti.

Jak použít?

Při přípravě betonu vytvořit směs, kde místo části cementu použijeme max. 20% zeolitu zrnitosti mikrofrakcí. V případě vyššího zastoupení klesá pevnost betonu! Spotřeba vody bude trochu vyšší a doba zrání delší, ale následné vlastnosti betonu Vám toto vynahradí. Dejte pozor na strukturu zeolitu a na zrnitost – příliš nízká vede ke zvýšení spotřeby vody a tím i následné pevnosti.

Jak použít zeolit

Copyright © 2017 Petr Jirát Sitemap, obchodní podmínky, Cookies

Nahoru
Košík